Naslovna AKTUELNO Vlada TK će sufinansirati troškova prijevoza učenika

Vlada TK će sufinansirati troškova prijevoza učenika

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – mart školske 2018/2019. godine.

 

Odlukom je odobreno sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – mart školske 2018/2019. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

 

Također, predviđeno je da se vanlinijski-namjenski prijevoz učenika može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i učeničku kategoriju korisnika usluga.