Naslovna Istaknuto Vlada TK se aktivnostima uključila u globalnu kampanju borbe protiv rodno zasnovanog...

Vlada TK se aktivnostima uključila u globalnu kampanju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja


Vlada TK imenovala je radnu grupu za izradu Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu.

 

Osim predstavnika resorno nadležnih ministarstava u Radnu grupu su imenovani i predstavnici Kantonalnog tužilaštva TK, Univerziteta u Tuzli, te Udruženja građana „Vive žene“. Vlada TK se uključila u globalnu kampanju „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Zaključeno je da će Protokol obavezati sve institucije čiji je osnivač Tuzlanski kanton, te da će se dati preporuku gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona da obavežu institucije čiji su oni osnivači, te da ukoliko do sada nisu donijeli interne propise kojima će priposati postupanje u slučajevima seskulanog i spolno zasnovanog nasilja iste donesu.

 

Također bit će preporučeno da one institucije koje takve interne pravilnike već imaju i usklade sa donesenim Protokolom, čime će se na jednobrazan način urediti pitanje postupanja u svim institucijama u Tuzlanskom kantonu.

 

 

Vlada TK je  usvojila i Gender akcioni plan Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine. Ovo je strateško-planski dokument koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

 

 

Struktura Gender akcionog plana TK odražava trenutno stanje ravnopravnosti spolova i institucionalizacije ravnopravnosti spolova. Sadrži tri srednjeročna cilja, te u okviru svakog cilja rezultate koji se planiraju postići, među kojima su da ministarstva i druga tijela Vlade djeluju u cilju povećanja stepena ravnopravnosti spolova u zajednici.

 

Gender akcioni plan uključuje kao svoj sastavni dio strateške ciljeve i aktivnosti Strategije za ravnopravnost između muškaraca i žena Europske komisije ali i strateške ciljeve i drugih dokumenata Ujedinjenih naroda i Vijeća Evrope.