Naslovna AKTUELNO Zabilježen pad prihoda od indirektnih poreza

Zabilježen pad prihoda od indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza u prva četri mjeseca 2020. godine iznosili su 2 milijarde i 393 miliona KM i manji su za 97 miliona KM ili 3,89% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 2 milijarde i 490 miliona KM.  

 

Nakon što je UIO u prva četiri mjeseca 2020. godine izvršila povrat PDV-a privrednoj zajednici u BiH u iznosu od 429 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 1 milijardu i 964 miliona KM i manji su za 55 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.

 

 

Zaključno sa mjesecom martom 2020. godine prihodi od indirektnih poreza bilježili su rast, ali zbog smnjene ekonomske aktivnosti uzrokovane virusom COVID 19 zabilježen je pad prihoda od 23 % posto u mjesecu aprilu 2020. godine, kad je prikupljeno 511 miliona KM indirektnih poreza, što je za 156 miliona KM manje u odnosu na april 2019. godine.

 

 Za finansiranje državnih institucija u prva četri mjeseca 2020. godine raspoređen je iznos od 246 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno  1 milijardu i 88 miliona miliona KM, Republici Srpskoj 556 miliona KM, a Brčko distriktu 59 miliona KM.

 

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prva četri mjeseca 2020. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

 

 

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2020 893 129 443 69 53 4
2019 911 142 444 83 55 3
% promjene -1,91 -9,36 -0,24 -17,31 -3,61 8,74

 

 

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 66,1 milion KM, Republika Srpska 43,7 miliona KM i Distrikt Brčko 2,2 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.