Naslovna AKTUELNO Novi Zakon o unutrašnjim poslovima TK trebao bi donijeti veći stepen efikasnosti...

Novi Zakon o unutrašnjim poslovima TK trebao bi donijeti veći stepen efikasnosti (VIDEO)

Stanje sigurnosti u 2018. godini na području TK ovaj novi saziv vlade TK ocijenjeno je kao nezadovoljavajući, a izvještaj nije prihvatila ni skupština TK. Tada je usvojen zaključak i naloženo Ministarstvu sigurnosti da izradi set mjera koje će podići stanje sigurnosti na području TK na viši nivo.

 

Kada je Ministarstvo pripremalo izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima TK to je u javnosti protumačeno kao stavljanje policije pod kontrolu politike i uplitanje u rad policijskih službenika. Dakle, nema ništa sporno u predloženim izmjenama zakona o MUP-u TK, pojasnio je resorni ministar Sulejman Brkić. Navodi da je sve u skladu sa preporukama o depolitiziranju policije i da slična ili ista rješenja imaju i drugi kantoni u Federaciji BiH.


 

Predlagač izmjena i dopuna Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona navodi da je razlog za njihovo pokretanje bila potreba unaprjeđenja mehanizama efikasnosti nadzora i kontrole rada Uprave policije TK, kao i harmonizacije sa zakonima o unutarnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH. Precizirani su članovi koji se odnose na direktora Uprave policije, odnosno komesara policije. Predloženim prijedlogom Zakona, dio koji se odnosi na ovlaštenja direktora u rukovođenju Upravom policije, dopunjen je u smislu da Vlada TK, odnosno ministar, određuju prioritete, te da trebaju biti blagovremeno informirani o značajnim događanjima. Identične odredbe nalaze se i u Zakonu o unutarnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH.

 

Posebnu pažnju u narednom periodu Ministarstvo će stavit na infrastruktuno jačanje nekoliko odjeljenja, a to su odjeljenja za borbu protiv organiziranog, privrednog kriminala, kao i borbu protiv zloupotrebe droga. Vrlo brzo će se za ova odjeljenja naći adekvatan prostor.

 

Što se tiče izbora direktora policije, Nezavisni odbor zadržava ranije ingerencije. Odbor čini sedam članova i niti jednog ne imenuje Vlada TK. U dijelu koji se odnosi na zamjenu direktora Uprave policije izmjenom se regulira ko može da mijenja direktora kada je on spriječen da vrši svoja ovlaštenja. Prema izmjenama predviđeno je da direktor Uprave policije imenuje policijskog službenika iz Uprave policije, koji ispunjava uvjete previđene za poziciju direktora, odnosno policijskog službenika koji u činu glavnog inspektora ima najmanje tri godine radnog iskustva.

 

 

Više o ovoj temi saznajte u video prilogu Midhata Sarajlića.

 

 

(RTV Lukavac)